Dana 17. rujna 2015. na konferenciji INTEGRALNI GOSPODARSKI RAZVOJ LAG-a LIKA potpisani su Sporazumi o partnerstvu na projektu INTEGRA LIKA 2020.

Sporazum su potpisali:

Ličko-senjska županija,
Zadarska županija,
Grad Gospić,
Grad Senj,
Općina Brinje,
Općina Donji Lapac,
Općina Gračac,
Općina Karlobag,
Općina Lovinac,
Općina Perušić,
Općina Plitvička Jezera,
Općina Vrhovine,
Općina Udbina,
Općina Rakovica,
Nacionalni park Paklenica,
Nacionalni park Plitvička Jezera,
Nacionalni park Sjeverni Velebit,
Pećinski park Grabovača,
Park prirode Velebit,
Turistička zajednica Ličko-senjske županije,
Hrvatska gospodarska komora,
Hrvatska obrtnička komora,
Razvojna agencija Ličko-senjske županije,
Agencija za ruralni razvoj Zadarske županije.